Pogoda
Interwencje 2017

Statystyki zdarzeń od 01.01.2017
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 90
Ilość wyjazdów = 84 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 66
Zabudowania - 7
Lasy - 13
Trawy i nieużytki - 34
Środki Transportu -
Alarm monitoring - 8
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 4

Miejscowe zagrożenia = 16
Wypadki i kolizje - 6
Lądowanie LPR -
Wichury, podtopienia - 4
Owady - 1
Akweny wodne - 1
Pomoc Policji, Pogotowiu - 1
Inne - 3

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 1
Sprawdzenie gotowości bojowej - 1

Alarmy fałszywe = 10
JNW - 6

Interwencje 2016

Statystyki zdarzeń od 01.01.2016 do 31.12.2016
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 131
Ilość wyjazdów = 118 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 87
Zabudowania - 10
Lasy - 22
Trawy i nieużytki - 25
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 10
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 19

Miejscowe zagrożenia = 29
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -
Wichury, podtopienia - 3
Owady - 4
Akweny wodne - wypadki - 1
Inne - 2

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 2

Alarmy fałszywe = 14
JNW - 13

Interwencje 2015

Statystyki zdarzeń od 01.01.2015r do 31.12.2015r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 159
Ilość wyjazdów = 154 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 121
Zabudowania - 6
Lasy - 32
Trawy i nieużytki - 59
Środki Transportu - 2
Alarm monitoring - 9
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 13

Miejscowe zagrożenia = 33
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -1
Wichury, podtopienia - 5
Owady - 3
Akweny wodne - wypadki -
Inne - 8

Alarmy fałszywe = 14

Interwencje 2014

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 109 (z alarmami fałszywymi)

Pożary = 76

Zabudowania - 13
Lasy - 19
Trawy i nieużytki - 37
Środki Transportu - 1
Inne - 6

Miejscowe zagrożenia = 30

Wypadki i kolizje - 14
Lądowanie LPR - 3
Wichury - 3
Owady - 4
Podtopienia - 1
Inne - 4

Alarmy fałszywe (dot. wszystkich wyjazdów) = 3

Interwncje 2013

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r. do 31.12.2013r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 69

Pożary = 48

Zabudowania - 13
Lasy - 8
Trawy i nieużytki - 26
Środki Transportu - 1

Miejscowe zagrożenia = 21

Wypadki komunikacyjne - 6
Wichury - 4
Owady - 3
Podtopienia - 3
Inne - 4
Lądowanie LPR - 1

Alarmy fałszywe = 0

Author Archive

Działania – Czerwiec!

27.06.2017r. – 18:48 – Pożar
Pożar lasu w miejscowości Sobienie Jeziory – Podborek
Spaleniu uległo ok 500m2 poszycia w zagajniku
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 17:53 – Pożar.
Pożar łąki w miejscowości Sobienie Szlacheckie.
Spaleniu uległo ok 300m2 siana na łące. 
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 16:54 – PSK.
Sprawdzenie gotowości bojowej przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej z Otwocka. 
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 08:41 – Pożar.
Wyjazd do pożaru stodoły w miejscowości Sobienie Szlacheckie 


Nadpaleniu uległa ściana budynku gospodarczego o powierzchni 6mX8m. Spaleniu uległa część zabudowania wewnątrz.
Działania strażaków polegały na ugaszeniu palących się elementów konstrukcji oraz zerwanie spalonych desek.
Siły i środki:
OSP Sobienie-Jeziory
JW Celestynów
JRG Otwock
OSP Pogorzel
Użyte środki : Woda – 2 prądy
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Zdjęcia Fotografia Ratownicza P.S. Karpisz


26.06.2017r. – 12:55 – MZ.
Wyjazd do Miejscowego zagrożenia – gniazdo szerszeni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


23.06.2017r. – 08:02 
Zabezpieczenie powiatu ze względu na ćwiczenia jednostek KSRG, OSP oraz plutonu ULEWA w Celestynowie.

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory – MB Atego GBA 2,5/16


20.06.2017r. – 13:08 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie Biskupie

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG OTWOCK 
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


19.06.2017r. – 15:40 – Pożar 
Wyjazd do pożaru wału wiślanego w miejscowości Radwanków Szlachecki/Dziecinów


Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


18.06.2017r. – 16:57 – Miejscowe Zagrożenie.
Wyjazd do kolicji w miejscowości Dziecinów – najechanie na tył.
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Policja
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.06.2017r. – 17:42 – Pożar.
Wyjazd do pożaru wału wiślanego w miejscowości Radwanków Szlachecki/Dziecinów
Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


14.06.2017r. – 13:09 – Pożar.
Wyjazd do pożaru budynku w miejscowości Osieck.
Siły i środki:
JRG Otwock x3
OSP Osieck
OSP Pogorzel
OSP Pilawa
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


12.06.2017r. – 14:55 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie-Jeziory/Śniadków
Spaleniu uległo ok 100m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


11.06.2017r. – 18:20 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie-Jeziory/Śniadków
Spaleniu uległo ok 300m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


09.06.2017r. – 15:38 – Pożar.
Wyjazd do pożaru pustostanu w miejscowości Zuzanów 


Spaleniu uległ budynek mieszkalny o powierzchni ok 35m2.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.
Działania strażaków polegały na ugaszeniu palącego się budynku, jego rozbiórka oraz przelanie pogorzeliska.
Siły i środki:
OSP Stary Zambrzyków
JRG Otwock
OSP Sobienie-Jeziory
Użyte środki : Woda – 2 prądy, bosaki, hooligan, ściochy.
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Zdjęcia Fotografia Ratownicza P.S. Karpisz

Działania maj – czerwiec!

04.06.2017r. – 16:10 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Warszwice
Spaleniu uległo ok 200m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


04.06.2017r. – 12:48 – MZ.
Powalone drzewo w miejscowości Gusin
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.06.2017r. – 22:50 – Pożar.
Wyjazd do pożaru gałęzi w Sobieniach-Jeziorach
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.06.2017r. – 20:45 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Warszawicach.
Spaleniu uległo ok 300m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.06.2017r. – 14:50 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Dziecinowie.
Spaleniu uległo ok 400m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.06.2017r. – 01:00 – Pożar
Wyjazd do pożaru w Sobieniach Szlacheckich.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem Steyr 791 GBA 4/16/3


01.06.2017r. – 17:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Sobieniach Jeziorach.
Drugi raz zapłonął las w Sobieniach.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


31.05.2017r. – 16:30 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Sobieniach Jeziorach.
Spaleniu uległo ok 2000m2 poszycia.
Był to pierwszy pożar tego lasu od kilkudziesięciu lat.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock 2x
OSP Stary Zambrzyków
OSP Śniadków
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


31.05.2017r. – 13:12 – MZ.
Wyjazd do miejscowego zagrożenia – poszukiwania.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Policja
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


30.05.2017r. – 21:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru poszycia leśnego w miejscowości Warszawice (Potop). .
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory
OSP Pogorzel
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


30.05.2017r. – 00:37 – Pożar.
Wyjazd do pożaru odpadów poszklarniowych w miejscowości Piotrowice.
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory x2
Jednostki OSP
Wyjazd wozami MB Atego GBA 2,5/1 i Steyr 791 GBA 4/16/3


29.05.2017r. – 02:13 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.05.2017r. – 19:32 – Pożar.
Wyjazd do pożaru budynku w miejscowości Sobienie Szlacheckie. Spaleniu uległ pustostan o wielkości ok 25m2.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


22.05.2017r. – 20:15 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Dziecinów. Spaleniu uległo ok 100m2 nieużytków.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


21.05.2017r. – 15:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Warszawice.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


17.05.2017r. – 15:36 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.05.2017r. – 20:20 – Pożar.
Wyjazd do pożaru odpadów poprodukcyjnych w miejscowości Radwanków Szlachecki. Spaleniu uległy odpady o wielkości ok 100m2.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.05.2017r. – 00:50 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


15.05.2017r. – 20:55 – Pożar.
Wyjazd do pożaru w miejscowości Warszówka.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


14.05.2017r. – 21:00 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Sobienie Biskupie/Warszawice. Spaleniu uległo ok 400m2 nieużytków.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Maj w akcji!

07.05.2017r. – 14:10 – Miejscowe zagrożenie.
Udrażnianie kanału melioracyjnego w miejscowości Przydawki. Zalane posesje.


Na miejsce przyjechała koparka od pana Zbigniewa Bronisza. Została wykonana drożność przy przepustach.
Woda systematycznie obniża swój poziom.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.05.2017r. – 00:08– Miejscowe Zagrożenie 
Gusin – rzeka Wisła – osoba w wodzie.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock 
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Kwiecień w akcji!

28.04.2017r. – 20:43 – Miejscowe Zagrożenie / Pożar
Zgłoszenie wybuchu w miejscowości Dziecinów.
Prawdopodobnie wybuchła silna petarda na jednej z posesji.
Alarm zakwalifikowano jako fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock x2
OSP Dziecinow

Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.04.2017r. – 21:14 – Pożar
Pożar trawy pomiędzy miejscowościami Warszawice a Pogorzelą.
Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Pogorzel
OSP Dziecinow
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.04.2017r. – 14:13 – Pożar
Pożar śmietnika przy cmentarzu w Warszawicach.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock


24.04.2017r. – 19:55 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Radwanków Szlachecki.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


22.04.2017r. – 12:12 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszówka.
Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


22.04.2017r. – 02:59 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszówka.
Spaleniu uległo ok 3000m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


21.04.2017r. – 20:10 – Miejscowe Zagrożenie
Wypadek w miejscowości Gusin
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
ZRM
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


21.04.2017r. – 18:35 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszówka, przy starej stacji kolejowej.
Spaleniu uległo ok 500m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


11.04.2017r. – 16:28 – Pożar
Pożar trawy i poszycia w miejscowości Dziecinow, za szklarniami w kierunku miejscowości Warszówka (niedaleko dawnej stacji kolejowej) 


Spaleniu łącznie uległo ok 1ha traw i poszycia w zagajniku.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
JRG Otwock
OSP REGUT
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/1610.04.2017r. – 10:01 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Dziecinow, przy drodze 801.
Spaleniu uległo ok 2000m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


09.04.2017r. – 15:57 – Pożar
Pożar nieużytków w miejscowości Warszawice.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


08.04.2017r. – 20:26 – Pożar
Pożar nieużytków w miejscowości Dziecinów.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


08.04.2017r. – 16:42 – Pożar
Pożar nieużytków w miejscowości Wysoczyn.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


05.04.2017r. – 09:49 – Pożar
Pożar trzciny w miejscowości Dziecinów.
Spaleniu uległo ok 500m2 trzciny.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


04.04.2017r. – 16:38 – Pożar
Pożar poszycia w miejscowości Sobienie Szlacheckie.
Spaleniu uległo ok 500m2 ściółki leśnej.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16
__________________________________________
04.04.2017r. – 11:36 – Pożar
Pożar poszycia w miejscowości Sobienie Biskupie.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.04.2017r. – 23:50 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszawice, za szkołą.
Spaleniu uległo ok 300m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.04.2017r. – 22:50 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Sobienie Szlacheckie.
Spaleniu uległo ok 100m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.04.2017r. – 19:44 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Dziecinów, prze torach kolejowych.
Spaleniu uległo łącznie ok 1000m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.04.2017r. – 14:17 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Radwanków Szlachecki.
Spaleniu uległo łącznie ok 2000m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.04.2017r. – 20:18 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Dziecinów i Warszówka.
Spaleniu uległo ok 2 x po500m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Na zabezpieczeniu w remizie OSP Sobienie-Jeziory został zastęp strażaków na wóz Steyr 791 GBA 4/16/3.


01.04.2017r. – 20:40 – Pożar
Pożar trawy przy drodze 801 w miejscowości Radwanków Szlachecki.
Chwile po powrocie z Dziecinowa, jednostka znów wyjechała do pożaru trawy, tym razem do Radwankowa.
Spaleniu uległo ok 200m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

01.04.2017r. – 19:53 – Pożar
Pożar trawy przy drodze 801 w miejscowości Dziecinów.
Spaleniu uległo ok 500m2 trawy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


01.04.2017r. – 17:45 – Pożar
Pożar trawy pomiedzy Dziecinowem a Kosumcami , przy wale przeciwpowodziowym.
Spaleniu uległo ok 1000m2 trawy
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
OSP Karczew
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


01.04.2017r. – 12:56 – Miejscowe zagrożenie
Wyjazd do osoby niepełnosprawnej, która wpadła do rowu melioracyjnego elektrycznym wózkiem inwalidzkim.


Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy przedmedycznej oraz kierowaniu ruchem drogowym w momencie przekazania poszkodowanego do ZRM.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
ZRMWyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Marzec w akcji cd..

31.03.2017r. – 19:48 – Pożar
Pożar trzciny i drewnianej kładki nad jeziorem w miejscowości Piwonin
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory

OSP Śniadków

OSP Dziecinów

Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


31.03.2017r. – 15:11 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Wysoczyn, nad jeziorem.


Łącznie spaleniu uległo ok 1000m2 trawy oraz trzciny. Zostały również nadpalone drzewa.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Użyte środki:, szybkie natarcie (woda)
Wyjazd wozem Steyr 791 GBA 4/16/3


31.03.2017 r. – 12.42 – Pożar trawy w miejscowości Radwanków Szlachecki
Zadysponowano jednostkę OSP Śniadków


30.03.2017r. – 16:31 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszówka.


Łącznie spaleniu uległo ok 6000m2 trawy oraz nieużytków rolnych.

Był to kolejny pożar traw w tym rejonie w przeciągu kilku dni.
Apelujemy, aby zwracać uwagę na podejrzane osoby, które podpalając, stwarzają niebezpieczeństwo dla środowiska ale również dla społeczności lokalnej. Przy silnie wiejącym wietrze, ogień błyskawicznie się rozprzestrzenia i może dotrzeć do budynków mieszkalnych.

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Użyte środki: tłumice, szybkie natarcie (woda)
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


29.03.2017 r. – 10:08 – Monitoring Pożarowy – Sobienie Szlacheckie – Zespół Pałacowo-Parkowy
Alarm uznany za fałszywy.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


28.03.2017 r. – 07:05 – Monitoring Pożarowy – Sobienie Szlacheckie – Zespół Pałacowo-Parkowy
Alarm uznany za fałszywy.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.03.2017r. – 20:03 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Piwonin
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem Steyr 791 GBA 4/16/3


27.03.2017r. – 15:06 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Dziecinów, przy torach.


Łącznie spaleniu uległo ok 5ha nieużytków oraz młodnika.
Obszar pogorzeliska rozciągał się na długości ponad 1km od Dziecinowa do starej stacji kolejowej na Warszówce.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Pogorzel
WSP Celestynów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


26.03.2017r. – 07:23 – Miejscowe zagrożenie
Dachowanie pojazdu w miejscowości Stary Zambrzyków
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
ZRM
Policja
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.03.2017r. – 23:48 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Dziecinów.
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.03.2017r. – 10:43 – Pożar
Pożar trawy w miejscowości Warszówka, przy dawnej stacji kolejowej.


Spaleniu uległo ok 2000m2 nieużytków.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


18.03.2017r. – 05:27 – Miejscowe zagrożenie –
powalone drzewo w miejscowości Sobienie Szlacheckie


Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Marzec w akcji!

16.03.2017r. – 04:18 – Pożar trawy w Sobieniach Szlacheckich. Spaleniu uległo ok. 500 m/2 trawy na nieużytkach.

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


10.03.2017r. – 14:52 – Miejscowe zagrożenie – Wypadek drogowy w miejscowości Stary Zambrzyków, DW 801.
Kilka godzin po powrocie do koszar otrzymaliśmy kolejne wezwanie do wypadku.


Kierująca pojazdem VW Passat z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na drugi pas jezdni, po czym wpadła do rowu i wydachowała pojazd. Poszkodowana została zabrana przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia zabezpieczeniu pojazdu oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Apelujemy o ostrożną jazdę!
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Stary Zambrzyków
JRG Otwock
Policja
ZRM
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


10.03.2017r. – 05:41 – Miejscowe zagrożenie – Wypadek drogowy w miejscowości Dziecinów, skrzyżowanie dróg 801x805x799.

Kierujący pojazdem BMW wymusił pierwszeństwo na kierującym Hondą. Wynikiem tego było zderzenie obu aut i wydachowanie BMW. Poszkodowane osoby Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (pachołki,znaki), zabezpieczeniu pojazdów (odcięcie akumulatora) udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kierowaniu ruchem drogowym.
Apelujemy o ostrożną jazdę!
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Policja
ZRM
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Luty w akcji!

20.02.2017 r. – 11:53 – Pożar garażu – Sobienie Szlacheckie.

Tuż przed 12 zostaliśmy zadysponowani do pożaru garażu w miejscowości Sobienie Szlacheckie. Po dojechaniu we wskazane miejsce, strażacy niezwłocznie przystąpili do działań, rozwijając w pierwszej kolejności linię główną W75 zakończoną rozdzielaczem.
Ze względu na ogromne zadymienie, ratownicy założyli aparaty ODO, rozwinęli od rozdzielacza linie gaśniczą W52 z prądownicą POK i przystąpili do działań. W międzyczasie dowódca przekazał sytuacje do PSK, informując że będą potrzebne siły i środki w znacznej ilości.
Oprócz jednostki z JRG Otwock, dyżurny zadysponował jednostki z Wysoczyna, Zambrzykowa, z Jednostki Wojskowej Celestynów oraz dodatkowo ciężki wóz z JRG Otwock.
Żeby poprawić widoczność, strażacy postawili wentylator oddymiający RAMFAN.
Została również rozwinięta dodatkowa linia do przelewania dachu od strony podwórka.
W trakcie gaszenia sukcesywnie dojeżdżały kolejne zadysponowane jednostki. Również na miejsce akcji przyjechał Z-ca dowódcy JRG Otwock, który przejął dowodzenie akcją.
Po ugaszeniu i zabezpieczeniu pogorzeliska, budynek został przekazany właścicielowi.
W działaniach wzięły udział jednostki:

OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock x3
OSP Wysoczyn
OSP Stary Zambrzyków
JW Celestynów
Policja Sobienie-Jeziory
Pogotowie Energetyczne Garwolin
Użyte środki: Woda, łopaty, bosaki, piła spalinowa.
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


15.02.2017 r. – 14:03 – Pożar budynku – Piwonin


Tuż po 14 zostaliśmy zadysponowani do pożaru belki stropowej w budynku w miejscowości Piwonin. Zastępem 6 ludzi udaliśmy się na miejsce. Już w trakcie drogi, widać było unoszący się dym z budynku.
Po dojechaniu we wskazane miejsce, zastaliśmy palące się poddasze budynku jednorodzinnego. Niezwłocznie przystąpiliśmy do działań.
Rota ubrana w aparaty ODO weszła do budynku z linią gaśniczą. W międzyczasie dowódca przekazał sytuacje do PSK, informując że będą potrzebne siły i środki w znacznej ilości.
Dyżurny zadysponował jednostki z Wysoczyna, Zambrzykowa, Osiecka, z Jednostki Wojskowej Celestynów oraz podnośnik z JRG Otwock.
Z relacji strażaka, który jako pierwszy dotarł do pożaru wynikało, że ogień objął konstrukcje z karton-gipsu oraz wełniane ocieplenie poddasza. Strażacy przygasili ogień, po czym wzięli się za rozbiórkę konstrukcji, aby dostać się do źródła ognia. Podczas tych działań, konstrukcja uległa zawaleniu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prace rozbiórkowe były kontynuowane, gdyż cały czas wydostawał się ogień.
W międzyczasie dojechały jednostki z JRG Otwock i OSP Wysoczyn. Dowódca z Otwocka przejął dowodzenie akcji.
Została rozwinięta dodatkowa linia do przelewania dachu od strony podwórka. Strażacy z OSP zostali pomienieni wewnątrz budynku przez strażaków z JRG.
O wielkości i sile ognia świadczy hełm jednego ze strażaków, który był cały osmolony po wyjściu z budynku.
Po niedługim czasie dojechała reszta zadysponowanych jednostek w tym podnośnik z JRG, który od razu został skierowany na podwórko, aby rozpocząć działania na budynku.
Przy jego pomocy strażacy rozebrali część dachu i dogasili palące się elementy konstrukcji. Dowódca z JRG przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdził, czy nie ma innych źródeł ciepła a tym bardziej ognia. Po oględzinach miejsca pożaru, dach został zabezpieczony a obiekt przekazany właścicielowi.
W całym tym zdarzeniu szczęście w nieszczęściu wynika z tego, że pożar wybuchł w godzinach popołudniowych. Gdyby to było w nocy, skutki mogły by być znacznie gorsze a nawet tragiczne.
Przyczyną pożaru prawdopodobnie był nieszczelny komin, przy którym była belka stropowa.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock x3
OSP Wysoczyn
OSP Stary Zambrzyków
JW Celestynów
OSP Osieck
Użyte środki: Woda, łopaty, bosaki, piła spalinowa.
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


15.02.2017 r. – 12:53 – Monitoring Pożarowy – Sobienie Szlacheckie – Zespół Pałacowo-Parkowy
Alarm uznany za fałszywy.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


13.02.2017 r. – 12:34 – Monitoring Pożarowy – Sobienie Szlacheckie – Zespół Pałacowo-Parkowy
Alarm uznany za fałszywy.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd OSP Sobienie-Jeziory serdecznie zaprasza członków OSP jak również sympatyków naszej jednostki na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 w dniu 4 marca 2017 na godzinę 18.

Przekaż 1% podatku na OSP

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach Jeziorach zwraca się z prośbą do wszystkich rozliczających się z Urzędami Skarbowymi z podatku na formularzach PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 , o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach Jeziorach
OSP Sobienie Jeziory powstała w 1913 r. Od ponad 100 lat niesiemy pomoc społeczeństwu naszej gminy i gmin ościennych , w ratowaniu życia i mienia podczas pożarów, zagrożeń powodziowych i zdarzeń komunikacyjnych. Czynnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
Pozyskane z 1% podatku fundusze zostaną wydatkowane na zakupy umundurowania ochronnego /bojowego/ i wyposażenia niezbędnego w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Ze strażackim pozdrowieniem – z góry serdecznie dziękujemy.

Styczeń w akcji

27.01.2017 r. – 18:22 – Monitoring Pożarowy – Sobienie Szlacheckie – Zespół Pałacowo-Parkowy
Alarm uznany za fałszywy.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


28.01.2017 r. – 10:32 – Miejscowe zagrożenie – Sobienie Szlacheckie – Drzewo na linii wysokiego napięcia.
Do usunięcia drzewa niezbędny był podnośnik z JRG Otwock.
W działaniach wzięły udział jednostki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


Sobota, 14-tego…

14.01.2017r. – 14:23 – Miejscowe zagrożenie – Wypadek drogowy w miejscowości Śniadków.
Na miejsce zadysponowane OSP Sobienie-Jeziory oraz JRG Otwock.

W trakcie działań w Śniadkowie, dyspozytor PSK powiadamia OSP Sobienie-Jeziory o wypadku w miejscowości Radwanków Szlachecki.

14.01.2017r. – 15:30 – Miejscowe zagrożenie – Wypadek drogowy w miejscowości Radwanków Szlachecki.

 

Zdjęcia ze zdarzenia w galerii pod tym linkiem.

Kierujący pojazdem Audi nie dostował prędkości do warunków panujących na drodze (błoto pośniegowe). Wynikiem tego było wpadniecie w poślizg auta i uderzenie w przydrożne drzewo. Poszkodowane zostały 3 osoby, które Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (pachołki), zabezpieczeniu pojazdu (odcięcie akumulatora) oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Apelujemy o ostrożną jazdę!

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Policja
ZRM x2

Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Fotoreportaż z działań służb mundurowych możecie również zobaczyć na stronie Monochromatycznie z życia Strażaka