Pogoda
Interwencje 2017

Statystyki zdarzeń od 01.01.2017
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 157
Ilość wyjazdów = 147 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 98
Zabudowania - 10
Lasy - 17
Trawy i nieużytki - 48
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 12
Odpady poszklarniowe, śmietniki, sadze - 10

Miejscowe zagrożenia = 47
Wypadki i kolizje - 21
Lądowanie LPR -
Wichury, podtopienia - 8
Owady - 6
Akweny wodne - 1
Pomoc Policji, Pogotowiu - 2
Inne - 9

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 1
Sprawdzenie gotowości bojowej - 1

Alarmy fałszywe = 17
JNW - 10

Interwencje 2016

Statystyki zdarzeń od 01.01.2016 do 31.12.2016
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 131
Ilość wyjazdów = 118 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 87
Zabudowania - 10
Lasy - 22
Trawy i nieużytki - 25
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 10
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 19

Miejscowe zagrożenia = 29
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -
Wichury, podtopienia - 3
Owady - 4
Akweny wodne - wypadki - 1
Inne - 2

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 2

Alarmy fałszywe = 14
JNW - 13

Interwencje 2015

Statystyki zdarzeń od 01.01.2015r do 31.12.2015r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 159
Ilość wyjazdów = 154 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 121
Zabudowania - 6
Lasy - 32
Trawy i nieużytki - 59
Środki Transportu - 2
Alarm monitoring - 9
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 13

Miejscowe zagrożenia = 33
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -1
Wichury, podtopienia - 5
Owady - 3
Akweny wodne - wypadki -
Inne - 8

Alarmy fałszywe = 14

Interwencje 2014

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 109 (z alarmami fałszywymi)

Pożary = 76

Zabudowania - 13
Lasy - 19
Trawy i nieużytki - 37
Środki Transportu - 1
Inne - 6

Miejscowe zagrożenia = 30

Wypadki i kolizje - 14
Lądowanie LPR - 3
Wichury - 3
Owady - 4
Podtopienia - 1
Inne - 4

Alarmy fałszywe (dot. wszystkich wyjazdów) = 3

Interwncje 2013

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r. do 31.12.2013r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 69

Pożary = 48

Zabudowania - 13
Lasy - 8
Trawy i nieużytki - 26
Środki Transportu - 1

Miejscowe zagrożenia = 21

Wypadki komunikacyjne - 6
Wichury - 4
Owady - 3
Podtopienia - 3
Inne - 4
Lądowanie LPR - 1

Alarmy fałszywe = 0

Archive for Czerwiec, 2017

Działania – Czerwiec!

27.06.2017r. – 18:48 – Pożar
Pożar lasu w miejscowości Sobienie Jeziory – Podborek
Spaleniu uległo ok 500m2 poszycia w zagajniku
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 17:53 – Pożar.
Pożar łąki w miejscowości Sobienie Szlacheckie.
Spaleniu uległo ok 300m2 siana na łące. 
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 16:54 – PSK.
Sprawdzenie gotowości bojowej przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej z Otwocka. 
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


27.06.2017r. – 08:41 – Pożar.
Wyjazd do pożaru stodoły w miejscowości Sobienie Szlacheckie 


Nadpaleniu uległa ściana budynku gospodarczego o powierzchni 6mX8m. Spaleniu uległa część zabudowania wewnątrz.
Działania strażaków polegały na ugaszeniu palących się elementów konstrukcji oraz zerwanie spalonych desek.
Siły i środki:
OSP Sobienie-Jeziory
JW Celestynów
JRG Otwock
OSP Pogorzel
Użyte środki : Woda – 2 prądy
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Zdjęcia Fotografia Ratownicza P.S. Karpisz


26.06.2017r. – 12:55 – MZ.
Wyjazd do Miejscowego zagrożenia – gniazdo szerszeni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


23.06.2017r. – 08:02 
Zabezpieczenie powiatu ze względu na ćwiczenia jednostek KSRG, OSP oraz plutonu ULEWA w Celestynowie.

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory – MB Atego GBA 2,5/16


20.06.2017r. – 13:08 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie Biskupie

Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG OTWOCK 
OSP Dziecinow
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


19.06.2017r. – 15:40 – Pożar 
Wyjazd do pożaru wału wiślanego w miejscowości Radwanków Szlachecki/Dziecinów


Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


18.06.2017r. – 16:57 – Miejscowe Zagrożenie.
Wyjazd do kolicji w miejscowości Dziecinów – najechanie na tył.
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Policja
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.06.2017r. – 17:42 – Pożar.
Wyjazd do pożaru wału wiślanego w miejscowości Radwanków Szlachecki/Dziecinów
Spaleniu uległo ok 300m2 powierzchni.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


14.06.2017r. – 13:09 – Pożar.
Wyjazd do pożaru budynku w miejscowości Osieck.
Siły i środki:
JRG Otwock x3
OSP Osieck
OSP Pogorzel
OSP Pilawa
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


12.06.2017r. – 14:55 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie-Jeziory/Śniadków
Spaleniu uległo ok 100m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


11.06.2017r. – 18:20 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Sobienie-Jeziory/Śniadków
Spaleniu uległo ok 300m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


09.06.2017r. – 15:38 – Pożar.
Wyjazd do pożaru pustostanu w miejscowości Zuzanów 


Spaleniu uległ budynek mieszkalny o powierzchni ok 35m2.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.
Działania strażaków polegały na ugaszeniu palącego się budynku, jego rozbiórka oraz przelanie pogorzeliska.
Siły i środki:
OSP Stary Zambrzyków
JRG Otwock
OSP Sobienie-Jeziory
Użyte środki : Woda – 2 prądy, bosaki, hooligan, ściochy.
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16

Zdjęcia Fotografia Ratownicza P.S. Karpisz

Działania maj – czerwiec!

04.06.2017r. – 16:10 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w miejscowości Warszwice
Spaleniu uległo ok 200m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
JRG Otwock
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


04.06.2017r. – 12:48 – MZ.
Powalone drzewo w miejscowości Gusin
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.06.2017r. – 22:50 – Pożar.
Wyjazd do pożaru gałęzi w Sobieniach-Jeziorach
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


03.06.2017r. – 20:45 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Warszawicach.
Spaleniu uległo ok 300m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.06.2017r. – 14:50 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Dziecinowie.
Spaleniu uległo ok 400m2 poszycia.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


02.06.2017r. – 01:00 – Pożar
Wyjazd do pożaru w Sobieniach Szlacheckich.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem Steyr 791 GBA 4/16/3


01.06.2017r. – 17:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Sobieniach Jeziorach.
Drugi raz zapłonął las w Sobieniach.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


31.05.2017r. – 16:30 – Pożar.
Wyjazd do pożaru lasu w Sobieniach Jeziorach.
Spaleniu uległo ok 2000m2 poszycia.
Był to pierwszy pożar tego lasu od kilkudziesięciu lat.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock 2x
OSP Stary Zambrzyków
OSP Śniadków
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


31.05.2017r. – 13:12 – MZ.
Wyjazd do miejscowego zagrożenia – poszukiwania.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
Policja
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


30.05.2017r. – 21:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru poszycia leśnego w miejscowości Warszawice (Potop). .
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory
OSP Pogorzel
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


30.05.2017r. – 00:37 – Pożar.
Wyjazd do pożaru odpadów poszklarniowych w miejscowości Piotrowice.
Siły i środki:
JRG Otwock
OSP Sobienie Jeziory x2
Jednostki OSP
Wyjazd wozami MB Atego GBA 2,5/1 i Steyr 791 GBA 4/16/3


29.05.2017r. – 02:13 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


25.05.2017r. – 19:32 – Pożar.
Wyjazd do pożaru budynku w miejscowości Sobienie Szlacheckie. Spaleniu uległ pustostan o wielkości ok 25m2.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


22.05.2017r. – 20:15 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Dziecinów. Spaleniu uległo ok 100m2 nieużytków.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


21.05.2017r. – 15:40 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Warszawice.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


17.05.2017r. – 15:36 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.05.2017r. – 20:20 – Pożar.
Wyjazd do pożaru odpadów poprodukcyjnych w miejscowości Radwanków Szlachecki. Spaleniu uległy odpady o wielkości ok 100m2.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
JRG Otwock
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


16.05.2017r. – 00:50 – Pożar/Alarm Monitoring.
Wyjazd do monitoringu pożarowego w Sobieniach Szlacheckich.
Alarm fałszywy.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


15.05.2017r. – 20:55 – Pożar.
Wyjazd do pożaru w miejscowości Warszówka.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16


14.05.2017r. – 21:00 – Pożar.
Wyjazd do pożaru trawy w miejscowości Sobienie Biskupie/Warszawice. Spaleniu uległo ok 400m2 nieużytków.
Siły i środki:
OSP Sobienie Jeziory
OSP Dziecinów
Wyjazd wozem MB Atego GBA 2,5/16