Pogoda
Interwencje 2017

Statystyki zdarzeń od 01.01.2017
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 157
Ilość wyjazdów = 147 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 98
Zabudowania - 10
Lasy - 17
Trawy i nieużytki - 48
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 12
Odpady poszklarniowe, śmietniki, sadze - 10

Miejscowe zagrożenia = 47
Wypadki i kolizje - 21
Lądowanie LPR -
Wichury, podtopienia - 8
Owady - 6
Akweny wodne - 1
Pomoc Policji, Pogotowiu - 2
Inne - 9

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 1
Sprawdzenie gotowości bojowej - 1

Alarmy fałszywe = 17
JNW - 10

Interwencje 2016

Statystyki zdarzeń od 01.01.2016 do 31.12.2016
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 131
Ilość wyjazdów = 118 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 87
Zabudowania - 10
Lasy - 22
Trawy i nieużytki - 25
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 10
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 19

Miejscowe zagrożenia = 29
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -
Wichury, podtopienia - 3
Owady - 4
Akweny wodne - wypadki - 1
Inne - 2

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 2

Alarmy fałszywe = 14
JNW - 13

Interwencje 2015

Statystyki zdarzeń od 01.01.2015r do 31.12.2015r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 159
Ilość wyjazdów = 154 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 121
Zabudowania - 6
Lasy - 32
Trawy i nieużytki - 59
Środki Transportu - 2
Alarm monitoring - 9
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 13

Miejscowe zagrożenia = 33
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -1
Wichury, podtopienia - 5
Owady - 3
Akweny wodne - wypadki -
Inne - 8

Alarmy fałszywe = 14

Interwencje 2014

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 109 (z alarmami fałszywymi)

Pożary = 76

Zabudowania - 13
Lasy - 19
Trawy i nieużytki - 37
Środki Transportu - 1
Inne - 6

Miejscowe zagrożenia = 30

Wypadki i kolizje - 14
Lądowanie LPR - 3
Wichury - 3
Owady - 4
Podtopienia - 1
Inne - 4

Alarmy fałszywe (dot. wszystkich wyjazdów) = 3

Interwncje 2013

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r. do 31.12.2013r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 69

Pożary = 48

Zabudowania - 13
Lasy - 8
Trawy i nieużytki - 26
Środki Transportu - 1

Miejscowe zagrożenia = 21

Wypadki komunikacyjne - 6
Wichury - 4
Owady - 3
Podtopienia - 3
Inne - 4
Lądowanie LPR - 1

Alarmy fałszywe = 0

WSTRZĄS

Wstrząs (ang. shock, łac. commotus) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów. Może mieć różne przyczyny, jednak przebieg w większości przypadków jest podobny i ma podobne skutki – może prowadzić do utraty przytomności, niewydolności wielonarządowej, a nawet zgonu.

Objawy ogólne

Mimo, że każdy rodzaj wstrząsu charakteryzuje się odrębnym zespołem objawów, można wyszczególnić objawy wspólne:

 • tachykardia, wyjątek stanowi wstrząs neurogenny gdzie występuje bradykardia

 • skurczowe ciśnienie tętnicze <90 mmHg,

 • wydłużenie nawrotu włośniczkowego >2 s,

 • przyspieszenie i spłycenie oddechu (tachypnoe),

 • skąpomocz,

 • splątanie, lęk

Postępowanie ogólne – Procedura nr.12

p12

Postępowanie ogólne

Każdy rodzaj wstrząsu wymaga odrębnego postępowanie leczniczego. Leczenie wstrząsu zawsze jednak opiera się o te same podstawowe elementy:

 • zapewnienie prawidłowej wentylacji

 • podawanie tlenu

 • ochrona przed utratą ciepła

 • podawanie płynów

  • koloidy

  • krystaloidy

 • regulacja układu krążenia w razie nieskutecznej płynoterapii

  • noradrenalina – 1-20 μg/min (maks. 1 μg/kg/min)

  • dopamina – 0,05-10 μg/kg/mc

  • chorym z małym rzutem serca podaje się dobutaminę 2,5-10 μg/kg/mc

Rodzaje wstrząsu

Kliniczny podział wstrząsu

Z klinicznego punktu widzenia opisuje się następujące rodzaje wstrząsu:

 • Wstrząs hipowolemiczny – spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest obfity krwotok w wyniku urazu lub utrata płynu pozakomórkowego w przebiegu oparzeń

 • Wstrząs kardiogenny – spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego, na przykład zawałem. Jego przyczyną mogą być także inne wady serca i arytmie

 • Wstrząs septyczny – uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia metaboliczne.

 • Wstrząs anafilaktyczny – ciężka, szybko rozwijająca się reakcja anafilaktyczna powodująca gwałtowne rozszerzenie naczyń. Reakcję wywołaną mechanizmem immunologicznym określa się mianem alergicznej, a wszelkie inne postacie traktuje się jako niealergiczne. Często przyczyną jest jad pszczeli.

 • Wstrząs neurogenny – wywołany przerwaniem stymulacji z wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego do niższych ośrodków współczulnego układu nerwowego co powoduje rozszerzenie łożyska naczyniowego. Najczęściej na skutek poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego powyżej Th1.

Patofizjologiczny podział wstrząsu

 • Kardiogenny – niski wyrzut w chorobach serca. Pozawałowy, w niewydolności serca, w arytmiach.

 • Hipowolemiczny – spadek objętości krwi. Krwotoczny, urazowy, pooperacyjny, oparzeniowy, z utraty płynów.

 • Dystrybucyjny – naczyniowy lub niskooporowy. Neurogenny, anafilaktyczny, septyczny.

 • Obturacyjny – utrudnienie przepływu krwi. W odmie prężnej, w zatorach płucnych, guzach i tamponadzie serca.

Etapy

Początkiem każdego wstrząsu, niezależnie od pochodzenia, jest spadek ciśnienia krwi, a więc także ukrwienia narządów. Reakcję organizmu na utrzymujące się niedotlenienie tkanek można podzielić zależnie od stopnia zaawansowania wstrząsu na 4 etapy.

 1. Wyrównany – utrata 25% objętości krwi. Organizm uruchamia mechanizmy kompensujące hipotensję. Gdy baroreceptory w ścianach tętnic rejestrują spadek ciśnienia, następuje wyrzut adrenaliny i noradrenaliny z następczym skurczem naczyń krwionośnych i przyspieszeniem rytmu serca. Występuje euforia i podwyższenie progu bólowego.

 2. Centralizacja – krążenie przesuwa się w stronę narządów chronionych (serce, płuca, mózg) kosztem ukrwienia skóry, przewodu pokarmowego i mięśni. Występuje bladość powłok, oziębienie i poty.

 3. Zmiany metaboliczne – jest to faza zagrażająca życiu. W wyniku ciągłego niedoboru tlenu mitochondria nie syntetyzują ATP, pojawią się też dysfunkcje łańcucha oddechowego, w wyniku czego rośnie liczba uwalnianych wolnych rodników, które uszkadzają błonę komórkową i inne organella. Komórki niedotlenione przechodzą na metabolizm beztlenowy, którego produktem jest kwas mlekowy powodujący kwasicę metaboliczną. Wskutek zastoju krążenia (wazomocja) nasilają się procesy agregacji.

 4. Faza nieodwracalna – występuje krytyczne obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, agregacja erytrocytów, agregacja płytek krwi i wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC). Dochodzi do obrzęku płuc i skąpomoczu.

Należy zwrócić uwagę, że wstrząs jest złożonym i ciągłym procesem, nie ma wyraźnych granic między poszczególnymi etapami.

Podziel się:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Drukuj

Leave a Reply