Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fitback/domains/sobienie.pl/public_html/osp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
OSP.sobienie.pl: Historia OSP
Pogoda
Interwencje 2018

Statystyki zdarzeń od 01.01.2018
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 2
Ilość wyjazdów = 1 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary =
Zabudowania –
Lasy –
Trawy i nieużytki –
Środki Transportu –
Alarm monitoring –
Odpady poszklarniowe, śmietniki, sadze –

Miejscowe zagrożenia = 1
Wypadki i kolizje – 1
Lądowanie LPR –
Wichury, podtopienia –
Owady –
Akweny wodne –
Pomoc Policji, Pogotowiu –
Inne –

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego –
Sprawdzenie gotowości bojowej –

Alarmy fałszywe =
JNW – 1

Interwencje 2017

Statystyki zdarzeń od 01.01.2017
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 176
Ilość wyjazdów = 166 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 106
Zabudowania – 11
Lasy – 17
Trawy i nieużytki – 48
Środki Transportu – 2
Alarm monitoring – 13
Odpady poszklarniowe, śmietniki, sadze – 15

Miejscowe zagrożenia = 57
Wypadki i kolizje – 26
Lądowanie LPR – 2
Wichury, podtopienia – 9
Owady – 6
Akweny wodne – 1
Pomoc Policji, Pogotowiu – 3
Inne – 10

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego – 2
Sprawdzenie gotowości bojowej – 1

Alarmy fałszywe = 19
JNW – 10

Interwencje 2016

Statystyki zdarzeń od 01.01.2016 do 31.12.2016
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 131
Ilość wyjazdów = 118 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 87
Zabudowania - 10
Lasy - 22
Trawy i nieużytki - 25
Środki Transportu - 1
Alarm monitoring - 10
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 19

Miejscowe zagrożenia = 29
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -
Wichury, podtopienia - 3
Owady - 4
Akweny wodne - wypadki - 1
Inne - 2

Zabezpieczenie rejonu operacyjnego - 2

Alarmy fałszywe = 14
JNW - 13

Interwencje 2015

Statystyki zdarzeń od 01.01.2015r do 31.12.2015r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ilość zgłoszeń z PSK = 159
Ilość wyjazdów = 154 (w tym alarmy fałszywe)

Pożary = 121
Zabudowania - 6
Lasy - 32
Trawy i nieużytki - 59
Środki Transportu - 2
Alarm monitoring - 9
Odpady poszklarniowe, śmietniki, inne - 13

Miejscowe zagrożenia = 33
Wypadki i kolizje - 16
Lądowanie LPR -
Lotnisko - alarm, wypadek -1
Wichury, podtopienia - 5
Owady - 3
Akweny wodne - wypadki -
Inne - 8

Alarmy fałszywe = 14

Interwencje 2014

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 109 (z alarmami fałszywymi)

Pożary = 76

Zabudowania - 13
Lasy - 19
Trawy i nieużytki - 37
Środki Transportu - 1
Inne - 6

Miejscowe zagrożenia = 30

Wypadki i kolizje - 14
Lądowanie LPR - 3
Wichury - 3
Owady - 4
Podtopienia - 1
Inne - 4

Alarmy fałszywe (dot. wszystkich wyjazdów) = 3

Interwncje 2013

Statystyki zdarzeń od 01.01.2014r. do 31.12.2013r.
OSP Sobienie-Jeziory

Ogółem = 69

Pożary = 48

Zabudowania - 13
Lasy - 8
Trawy i nieużytki - 26
Środki Transportu - 1

Miejscowe zagrożenia = 21

Wypadki komunikacyjne - 6
Wichury - 4
Owady - 3
Podtopienia - 3
Inne - 4
Lądowanie LPR - 1

Alarmy fałszywe = 0

Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sobieniach-Jeziorach

(wersja skrócona)

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach Jeziorach została założona 31 marca 1913 r., jako Stowarzyszenie Straży Ogniowej.

Powołanie Straży Ogniowej zostało przyjęte przez społeczeństwo z entuzjazmem, wynikiem czego było zebranie od razu pokaźnych kwot, za które wykupiono szopę drewnianą w centrum miejscowości , niezbędny sprzęt i uzbrojenie osobiste.

Wybuch I wojny światowej powoduje powołanie wielu czynnych członków do wojska,  co spowalnia działanie straży. Mimo tego straż aktywnie uczestniczy w działaniach gaśniczych co skutkuje otrzymaniem nagrody w postaci 2-ch beczkowozów dwukołowych i ręcznej sikawki.

W 1920 r. społeczeństwo funduje straży pierwszy sztandar.

W 1921 r. rozpoczęto a w 1922 r. zakończono budowę nowej strażnicy. Ze składek społeczeństwa przy pomocy Gminy i Powiatu wybudowano budynek strażnicy. Był to budynek drewniany, kryty blachą z dużą salą widowiskowa, garażem na sprzęt i dwoma pomieszczeniami dla strażaków.

W 1922 r. powstaje przy straży amatorski zespół teatralny, który wystawia sztuki teatralne i pracuje aż do połowy lat 60-tych. Strażacy w każdą niedzielę od godz.5,oo do 8,oo ćwiczą ze sprzętem i musztrę formalną. W  latach tych na terenie gminy była tylko jedna straż w Sobieniach Jeziorach, zabudowa była przeważnie drewniana, pożary wybuchały bardzo często, strażacy byli zmuszeni bardzo często interweniować.

W roku 1925 i 1927r. w Sobieniach Jeziorach wybuchają duże pożary, które trawią część miejscowości. W związku z trudnościami w poborze wody w latach 1927-1929 strażacy i społeczeństwo, przy pomocy środków z gminy, budują dwa podziemne betonowe zbiorniki na wodę, co częściowo zaspakaja potrzeby.

W 1934 r. Straż otrzymuje w nagrodę za udział w gaszeniu pożarów motopompę „Leopolda” i wóz  rekwizycyjny. Była to druga motopompa w powiecie garwolińskim.

W 1938 r. zapada decyzja o budowie nowej, murowanej strażnicy. Straż otrzymała lokalizację, wykonano plany, zaczęto gromadzić pieniądze i materiały. Wybuch II wojny światowej przerwał prace. Większość strażaków zostaje powołana do wojska, pozostali przechodzą do konspiracji.

W latach okupacji komendanturę nad strażą przejmuje żandarmeria, a strażacy muszą pełnić całodobowe dyżury.

W 1943 r. niemcy likwidują istniejące „Getto” i podpalają cały teren. Tylko  wielkim wysiłkiem udaje się strażakom opanować pożar, i nie dopuścić do przeniesienia się ognia na pozostałą część miejscowości. Po wyzwoleniu straż wznawia swoją działalność. Budynek straży jest w opłakanym stanie, częściowo spalony, sprzęt zniszczony, dobrym stanie jest tylko motopompa przechowana przez jednego z druhów.

W 1947 r. wznowiono decyzję o budowie strażnicy. Gmina przekazuje spalony opuszczony budynek po byłej bożnicy, strażacy gromadzą materiały i pieniądze, dobudowują garaż ze świetlicą na piętrze oraz wieżę obserwacyjną z suszarnią węży. W wyremontowanym budynku budują scenę z zapleczem.  Jesienią 1949 r. przy udziale Starosty Powiatu Garwolińskiego następuje uroczyste otwarcie strażnicy. W 1962 r. straż otrzymuje  od komendy powiatowej w Otwocku samochód bojowy „Star 20”. W 1965 r. powstaje przy OSP jedna z pierwszych w powiecie otwockim Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 1966 r. społeczeństwo funduje OSP sztandar, wręczony w maju 1970 r.

W 1968 r. odmłodzone szeregi OSP, wzorując się w swej pracy na poprzednikach, podejmują decyzję o budowie nowoczesnej strażnicy typu S-3. Zbierane są środki pieniężne i gromadzone materiały. Przez cały czas członkowie OSP czynnie uczestniczą w szkoleniach strażackich, ćwiczeniach i akcjach gaśniczych. W 1969 r. OSP uczestniczy w trwającej kilka dni akcji gaszenia pożaru lasu w miejscowości Zabieżki i torfów w miejscowości Pilawa. W dowód uznania za swą działalność, w maju 1969 r. OSP Sobienie Jeziory zostaje odznaczona Złotym Medalem Zasługi, a komenda powiatowa w Otwocku przekazuje samochód bojowy „Star 26  GBAM 2/8+8”.

W 1974 r. zapada decyzja o rozbiórce starej i budowie nowej strażnicy. Członkowie OSP czynnie uczestniczą przy realizacji tego przedsięwzięcia . Budowę zakończono w 1978 r.. Koszt budowy wyniósł około 1,5 mln. złotych,  z czego wkład własny straży to ponad 800 tys. złotych  wypracowany w czynach społecznych, poprzez organizację zabaw, loterii i zbiórek ulicznych.

W 1979 i 1980 r. OSP uczestniczy w trwających kilka dni akcjach gaszenia pożaru lasu w miejscowości Cyganówka i zabudowań starego miasta w miejscowości Osieck.

W 1980 r. uczestniczy przy zabezpieczaniu i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły.

W 1995 r. widząc potrzeby straży, Rada Gminy przekazuje OSP samochód pożarniczy „ Jelcz 004-GCBA 6/32” odkupiony od  JRG Garwolin.

W kwietniu 1997 r. decyzją Nr 36/3 KSRG, OSP Sobienie Jeziory zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 1997 i 2001 r. OSP uczestniczy w kilkudniowych akcjach zabezpieczania i umacniania wałów rzeki Wisły, za co zostaje uhonorowana  listami pochwalnymi Komendanta Głównego PSP i dyplomem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych.

W 2008 r. Rada Gminy przy poparciu środkami Marszałka Województwa Mazowieckiego, kupuje i przekazuje OSP drugi samochód ratowniczo-gaśniczy uterenowiony marki Steyr.

W 2010 r. przez 10 dni, dzień i noc OSP bierze udział w monitorowaniu, zabezpieczaniu i umacnianiu wałów rzeki Wisły.

31 marca 2013 mija 100 lat od założenia Ochotniczej Straży w Sobieniach-Jeziorach. Z tej okazji w dniu 25 sierpnia odbywa sie impreza jubileuszowa.

30 listopad 2013 Poświecenie i przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz Atego 1329 / Bocar. Jest to w historii OSP pierwszy nowy wóz bojowy.

W obecnej chwili OSP w Sobieniach Jeziorach mając 28 czynnych wyszkolonych strażaków, dysponując dwoma w pełni wyposażonymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi jest zdolna wykonać wszelkie powierzone jej zadania zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa w zdarzeniach komunikacyjnych i udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

HISTORIA STRAŻY POŻARNEJ:

Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji, następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał w roku 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 roku istniała w Wolborzu grupa pożarowa.

Patronem straży pożarnej jest św. Florian, a więc w jego dniu 4 maja obchodzony jest w Polsce Dzień strażaka. Od 1999 jest to również Międzynarodowy Dzień Strażaka.

CZYM JEST STRAŻ?

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:

* biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej),
* chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych),
* medyczne (sprowadzające się do udzielania pomocy przedlekarskiej przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
* poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi etc.)
* radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym),
* techniczne
* wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
* wysokościowe.

Podziel się:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj

Leave a Reply